image
Лични данни и образование

Художник живописец. Завършил специалност „Живопис“ при проф. Илия Петров в Художествената академия през 1950 г. Членувал в секция „Приложни изкуства“ на СБХ от 1976 година.