image
Лични данни и образование

Художник живописец, педагог. Завършил специалност „Рисуване“ в Педагогическия институт в Стара Загора през 1955 г. Членувал в секция „Живопис“ на СБХ от 1982 година.