image
Лични данни и образование

Художник приложник. Завършил специалност „Обща декорация“ в Художествената академия през 1936 г., специализирал в Мюнхен (1940–1942). Членувал в Съюза на южнобългарските художници от 1938 г., по-късно в СБХ, секция „Приложни изкуства“.