image
Лични данни и образование

Изкуствовед. Завършила „Археология“ в Софийския университет. Членувала в секция „Критика“ на СБХ от 1983 година.