image
Лични данни и образование

Изкуствовед, професор. Завършила специалност „Изкуствознание“ във ВИИИ „Николай Павлович“ (днес НХА) през 1982 г. Членувала в секция „Критика“ на СБХ от 1985 година.