image
Лични данни и образование

Художник живописец. Завършила специалност „Живопис“ при проф. Никола Ганушев в Художествената академия през 1940 г. Членувала в СБХ от 1945 г. и участвала в ръководството на секция „Живопис“ от 1970 година,