image
Лични данни и образование

Художник и писател. Постъпила в Графичния отдел на Художествената академия през 1949, но не завършва. Членувала от 1981 в Съюза на художниците – Хага. Приета за член на СБХ през 1994 година.