image
Лични данни и образование

Художник с икономическо образование (1958). Членувал в секция „Живопис“ на СБХ от 1986 година.