image
Лични данни и образование

Художник живописец. Завършил специалност „Живопис“ при проф. Борис Митов в Художествената академия през 1930. Членувал в Дружеството на новите художници, а след 1944 – в СБХ секция „Живопис“.