image
Лични данни и образование

Художник живописец, илюстратор, автор на мултфилми. Завършил специалност „Живопис“ при проф. Никола Ганушев в Художествената академия през 1925, продължил „Декоративни изкуства“ при Ст. Баджов. Членувал в СБХ от 1970 година.