image
Лични данни и образование

Художник, изкуствовед, педагог. Завършил специалност „Декоративно изкуство“ при проф. Стефан Баджов в Художествената академия през 1932. Членувал в секциите „Приложно изкуство“ и „Критика“ на СБХ от 1945 година,