image
Лични данни и образование

Изкуствовед, художник. Завършил специалност „История и теория на изкуството“ във ВИИИ „Николай Павлович“ (днес НХА) през 1978 г. Членувал в секция „Критика“ на СБХ от 1982 година,