image
Лични данни и образование

Художник живописец. Завършил специалност „Живопис“ при проф. Д. Гюдженов в Художествената академия през 1934. Членувал в СБХ от 1939 година.