image
Лични данни и образование

Художник живописец. Приет във ВИИИ „Николай Павлович“ (днес НХА) през 1957, но е изключен по политически причини. Членувал в секция „Живопис“ на СБХ от 2012 година.