image
Лични данни и образование

Художник живописец. Завършил специалност „Живопис“ при проф. Цено Тодоров в Художествената академия през 1932. Членувал в дружество „Независими художници“ от 1932, по-късно – СБХ.