image
Лични данни и образование

Художник. Членувал в секция „Живопис“ на СБХ от 1991 година.