image
Лични данни и образование

Художник живописец. Завършил специалност „Живопис“ при проф. Илия Петров в Художествената академия през 1951. Членувал в СБХ от 1954 година.