image
Лични данни и образование

Художник живописец. Завършил специалност „Живопис“ при проф. Цено Тодоров в Художествената академия през 1932 г. Членувал в СБХ от 1934 г.