image
Лични данни и образование

Художник живописец. Завършила специалност „Живопис“ при проф. Дечко Узунов в Художествената академия през 1950 г. Членувала в СБХ от 1958 година.