image

  • Секция: Монументални изкуства
Лични данни и образование

Художник – стенопис и реклама. Завършил специалностите „Стенопис“ и „Педагогика на изобразителното изкуство“ в Националната художествена академия през 2001 г. Членувал в СБХ от 2002 година.