image
Лични данни и образование

Художник, живописец, публицист, поет. Завършил специалност „Живопис“ при проф. Борис Митов в Художествената академия през 1940 г. Членувал в СБХ от [1941 г.]