image
Лични данни и образование

Георги Александров Петров (1924–2015) Художник – скулптура, пространствено оформление, сценография; професор. Завършил специалност „Скулптура“ при проф. Марко Марков в Художествената академия през 1948 г. Членувал в СБХ от 1948 г. – секции „Скулптура“, „Художествено-пространствено оформление“, по-късно „Дизайн“ и участвал в тяхното ръководство.