image

  • Секция: Дизайн
Лични данни и образование

Художник дизайнер. Завършил специалност „Художествена обработка на кожи и дизайн на кожени изделия“ в Академията за приложни изкуства в Будапеща, Унгария. Членувал в секция „Дизайн“ на СБХ от 1985 година.