image

  • Секция: Живопис
Лични данни и образование

Художник живописец. Завършил специалността „Живопис“ при проф. Ненко Балкански в Художествената академия през 1952 г. Членувал в СБХ от 1972 г.