image

  • Секция: Графика и илюстрация
Лични данни и образование

Художник, илюстратор, теоретик на книгата (шрифт и оформление), професор. Завършил специалност „Живопис“ при проф. Борис Митов в Художествената академия през 1940. Членувал в СБХ от 1944, бил е член на ръководството на секция „Графика“.