image

  • Секция: Живопис
Лични данни и образование

Художник живописец. Завършила специалност „Живопис“ при проф. Никола Ганушев в Художествената академия през 1953. Членувала в СБХ от 1991 година.