image

  • Секция: Живопис
Лични данни и образование

Художник, живописец, професор. Завършил специалност „Живопис“ при проф. Цено Тодоров в Художествената академия през 1927. Членувал в Родно изкуство от 1928, по-късно – СБХ.