image

  • Секция: Критика
Лични данни и образование

Изкуствовед, професор. Завършила специалност „История и теория на изкуството“ в Московския държавен университет през 1952. Членувала в секция „Критика и изкуствознание“ на СБХ от 1954 година.