image

  • Секция: Критика
Лични данни и образование

Актриса, изкуствовед, учен, изследовател на сценографията. Завършила Карловия университет в Прага с диплом по естетика и докторат по история на изкуството през 1951. Членувала в секция „Критика“ на СБХ от 1952 година.