image

  • Секция: Керамика
Лични данни и образование

Художник проектант, керамик. Завършила специалност „Керамика“ при проф. Венко Колев във ВИИИ „Николай Павлович“ (днес НХА) през 1968. Членувала в секция „Приложни изкуства“ на СБХ от 1982 година.