image

  • Секция: Живопис
Лични данни и образование

Художник, живописец. Завършила Виенската академия „Майстершуле“ при проф. Щерер през 1930 г. Членувала в Дружеството на новите художници от 1934 г., по-късно СБХ.