image

  • Секция: Живопис
Лични данни и образование

Художник, живописец, реставратор. Завършила специалност „Живопис“ при проф. Панайотов през 1964. Членувала в секция „Реставрация“ на СБХ от 1992 година.