image

  • Секция: Сценография
Лични данни и образование

Художник проектант, сценограф. Не е завършил академия. Членувал в секция „Сценография“ на СБХ от 1978, а от 1963 е членувал в Съюза на българските артисти.