image

  • Секция: Критика
Лични данни и образование

Изкуствовед. Завършила „Етнография“ (антропология на културата) в Ягелонския университет – Краков, Полша. Членувала в секция „Критика“ на СБХ от 1984 година.