image

  • Секция: Дизайн
Лични данни и образование

Художник, график. Завършил икономика. Членувал в секция „Приложна графика“ на СБХ от 1982 година.