image

  • Секция: Критика
Лични данни и образование

Изкуствовед, писател, професор. Завършил философия в Софийския университет през 1943. Членувал в секция „Критика“ на СБХ от 1960 година.