image

  • Секция: Критика
Лични данни и образование

Изкуствовед. Завършил Софийския университет, защитил дисертация по изкуствознание при проф. Фьодоров-Давидов в Академията за обществени науки – Москва [1962]. Членувал в секция „Критика“ на СБХ от 1962 г.