image
Лични данни и образование

Художник, живописец, теоретик на изкуството. Завършил специалност „Живопис“ при проф. Илия Петров и проф. Дечко Узунов в Художествената академия през 1949. Членувал в секциите „Живопис“ и „Критика“ на СБХ.