image

  • Секция: Живопис
Лични данни и образование

Художник, живописец, резбар. Завършил специалност „Живопис“ във ВИИИ „Николай Павлович“ (днес НХА) през 1973 г. Членувал в секция „Живопис“ на СБХ.