image

  • Секция: Критика
Лични данни и образование

Художник, изкуствовед, професор. Завършил специалност „Живопис“ при проф. Панайот Панайотов в Художествената академия през 1953 г. Членувал в секция „Критика“ на СБХ от 1953 година.