image
Лични данни и образование

Асен Стойчев е роден в Русе през 1932., като професионалното си образование получава в НХА в ателието по сценография на проф. Иван Пенков и проф. Георги Каракашев през 1956. Същата година е назначен в Народния театър „Иван Вазов” като художник-изпълнител. След петгодишен стаж специализира в Чехословакия.

Критика

Особено важна е работата на Асен Стойчев в художествено-пространственото оформление на множество институции от музейната мрежа в страната. Сред тях са музеят на П.К. Яворов в София, Историческият музей в Батак, музеят на Христо Ботев в Калофер, на Колю Фичето в Дряново и други.

Колежката му Мария Диманова споделя, че „той обожаваше материалността на декора, трепереше пред старите книги, гледаше на театъра като на религия, на която се служи с гладната всеотдайност на аскет. Тихо и непрестанно ни го внушаваше, усукан върху някой стол, като пoлуразгънат дърводелски метър, дългорък и дългокрак, странна черна птица във вечния черен костюм“.

От автора

Особено важна е работата на Асен Стойчев в художествено-пространственото оформление на множество институции от музейната мрежа в страната. Сред тях са музеят на П.К. Яворов в София, Историческият музей в Батак, музеят на Христо Ботев в Калофер, на Колю Фичето в Дряново и други.

Колежката му Мария Диманова споделя, че „той обожаваше материалността на декора, трепереше пред старите книги, гледаше на театъра като на религия, на която се служи с гладната всеотдайност на аскет. Тихо и непрестанно ни го внушаваше, усукан върху някой стол, като пoлуразгънат дърводелски метър, дългорък и дългокрак, странна черна птица във вечния черен костюм“.