image
Лични данни и образование

Художник живописец. Завършил Одеското художествено училище през 1939 г. и специализирал в Художествената академия в Ленинград (Санкт Петербург, Русия). Членувал в секция „Живопис“ на СБХ от 1947 година.