image

  • Секция: Живопис
Лични данни и образование

Художник, портретист. Завършила специалност „Живопис“ при проф. Борис Митов в Художествената академия през 1950 г. Членувала в секция „Живопис“ на СБХ от 1950 година.