image

  • Секция: Дизайн
Лични данни и образование

Художник по пространствено оформление. Завършил специалност „Художествено-пространствено оформление“ при проф. Георги Петров във ВИИИ „Николай Павлович“ (днес НХА) през 1983 г. Членувал в секция „Пространствено оформление“ на СБХ от 1994 година.