image

  • Секция: Текстил
Лични данни и образование

Художник, приложник. Специализирала тъкачество при проф. Фишер в Приложния отдел на Висшето училище за приложни изкуства в Хамбург 1956–1959 г. Членувала в секция „Приложни изкуства“ на СБХ от 1973 година.