image

  • Секция: Живопис
Лични данни и образование

Художник, живописец. Завършил специалност „Живопис“ при проф. Александър Терзиев във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ през 1982 г. Членувал в секция „Живопис“ на СБХ от 1985 година.