image

  • Секция: Скулптура
Лични данни и образование

Художник, реставратор. Завършил специалност „Скулптура“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ през 1983 г. Членувал в СБХ от 1991 година.