image

  • Секция: Критика
Лични данни и образование

Изкуствовед, професор, чл.-кор на БАН. Завършил „Архитектура“ във Виенската политехника през 1929 г. Членувал в секция „Критика“ на СБХ.