image

  • Секция: Бижута
Лични данни и образование

Адриана Екатеринова Муравеева (1939 – 2000)
Художник, приложник. Завършила курс „Металопластика“ в частно студио в Париж през 1966 г. Членувала в секция „Накити“ на СБХ от 1989 г.