image

  • Секция: Живопис
Лични данни и образование

Александра Гаврилова Мечкуевска (1907 – 1993)
Художник, живописец. Завършила специалност „Живопис“ при проф. Никола Кожухаров и Дечко Узунов и „Графика“ при проф. Васил Захариев в Художествената Академия в София през 1933 г. Членувала в секция „Живопис“ на СБХ от основаването на съюза.